SZKOLENIA

Oferujemy Państwu ofertę szkoleniową dopasowaną do potrzeb klienta z zarówno sektora finansów publicznych jak również sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte.

                   

Przykładowa tematyka szkoleń:

  • pozyskiwanie funduszy unijnych
  • realizacja i rozliczanie projektów
  • księgowość projektów unijnych
  • pomoc publiczna w projektach unijnych
  • kontrola projektów
  • zarządzanie własnością intelektualną
  • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  • zamówienia publiczne